Yurtdışı Eğitim Sağlık Sigortası

GENEL BİLGİLER

 1. Yurtdışı Eğitim Sigortası poliçesi, seyahat yardım hizmetleri teminatları ile isteğe bağlı olarak poliçeye dahil edilebilen Ferdi Kaza Sigortası teminatlarından oluşmaktadır.
 2. Teminatların tamamı, olayların poliçe satın alınmasına sebep olan eğitim amaçlı yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde seçilen alternatif doğrultusunda Türkiye dışında Avrupa veya diğer dünya ülkelerinde geçerlidir. Teminat, Türkiye gümrüğünden çıkış yapıldıktan sonra başlar ve poliçenin süresi devam etse bile Türkiye gümrüğünden giriş yapıldıktan sonra otomatik olarak sona erer.
 3. Seyahat Yardım Hizmetleri teminatları şu başlıklardan oluşmaktadır:
  a. Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı Sigortalının, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını poliçe limitleri dahilinde öder.
  b. Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla, en yakın sağlık kurum ve/veya kuruluşuna ulaşımını sağlar. Bulunulan sağlık kurum ve/veya kuruluşunda hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa Şirket sigortalının tıbbi durumuna uygun başka bir sağlık kurum ve/veya kuruluşuna naklini sağlamakla yükümlüdür.
  c. Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli Sigortalının bu poliçe kapsamındaki hastalık veya yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve ikametgah adresine dönüş için sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına sigortalıyı tedavi eden doktor tarafından karar verilirse, Şirket, sigortalıyı poliçe koşulları çerçevesinde sigortalıyı tedavi eden doktorun belirlediği ve sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla ikametgah adresine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.
  d. Vefat eden sigortalının nakli Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Şirket; Cenazenin talep edilen adrese naklini temin eder ve oluşan masrafları öder. Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi, sigortalının nakli, taburcu oluşunu takiben sigortanın daimi ikametgahına nakli ve vefat eden sigortalının nakli teminatları için toplam azami limit seçilen alternatif doğrultusunda 30.000 Euro veya 50.000 Euro ile sınırlıdır.Bu teminatlar için 75 Euro muafiyet uygulanmaktadır. Bu teminatlar dışındaki diğer teminatlar ve limitleri Yurtdışı Eğitim Sigortası kitapçığında yer alan bir tabloda açıklanmaktadır.
01-whatsapp-hatti