İnşaat All Risk Sigortaları

Sigorta konusunu teşkil eden değerler, teminat müddeti içerisinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde, poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini İnşaat Sigortası Genel Şartları, ve Munich Re klozları gereğince sigorta edilir.

Sigorta Bedelinin Tespiti

Poliçede belirtilmiş olan projenin sigorta bedelinin proje bitiminde oluşacak nihai projeyle eşit değere sahip olması gerekmektedir. Sigorta bedeli ihaleye konu olan yıl içerisinde ilgili cari fiyatlar göz önünde bulundurularak hesaplanır ve sözleşme bedelinden daha düşük bir miktar olmamalıdır.

İsteğe Bağlı Teminatlar :

 • İnşaat Ekipmanları
 • Şantiye ve Barakalar
 • Genişletilmiş Bakım
 • Enkaz Kaldırma
 • Deprem
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Klozu
 • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet

Teminat Dışında Kalan Kıymetler

 • Aşınma, yıpranma ve çürüme,
 • Envanter Açıkları,
 • İnşaatla alakalı tüm hava ve kara nakil vasıtaları ile yüzen araçlar,
 • Plan, proje ve hesap hatasından doğan sigortalı mallarda meydana gelecek hasarlar,
 • İnşaatın gecikmesinden, kısmen veya tamamen durmasından, taahhüdün tamamlanamamasından ileri gelen zararlar dahil kar kaybı ve estetik kusurlar gibi her türlü netice zararları,
 • Malzemenin bozukluğundan, ayıbından veya kusurlu işçilik neticesinde olan hasarlar,
01-whatsapp-hatti