Seyahat Acil Sağlık Sigortası

 

Yapı Kredi Sigorta, tüm dünyada yapacağınız seyahatlerde kaza ve ani hastalık durumunda, size, Seyahat Acil Sağlık Sigortası ile Avrupa Birliği normlarında güvence sağlarken, aynı zamanda sağlık danışmanlığı ve asistans hizmetleri sunuyor

 

TEMİNATLAR

 

TEMİNATLAR PLAN 1 PLAN 2
Hastalık 30.000 Euro 30.000 Euro
Kaza 30.000 Euro 30.000 Euro
Cenazenin Yurda Nakli 30.000 Euro 30.000 Euro
Acil Tıbbi Nakil 30.000 Euro 30.000 Euro

 

Teminatlar ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tablodaki Teminat başlıklarına tıklayınız.

 

Primler EURO

 

Seyahat Süresi Avrupa Fiyatları (Euro) Dünya Fiyatları (Euro)
1-7 gün 6 9
8-15 gün 8 18
16-30 gün 13 27
31-60 gün 23 41
61-90 gün 27 50
91-180 gün 42 68
181-365 gün 55 90

 

Yukarıdaki prim tutarları 66-70 yaş aralığı için % 50 ek prim, 71-75 yaş aralığı için ise % 100 ek prim alınarak uygulanacaktır.

Sigorta, poliçede belirtilen tarihler arasında yürürlükte kalır. Poliçe süresinin 90 günden uzun olarak seçilmesi durumunda her bir seyahat için maksimum 90 güne kadar teminat verilmektedir.

 

Hastalık

Sigorta kapsamında olması şartı ile sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan ani ve beklenmedik rahatsızlıklardır. Hastalık durumunda beher olay için 75 Euro muafiyet uygulanır.

Tedavi ve Hastane Hizmetleri

Sigortalının doktor muayene, ilaç, tahlil-röntgen, hastane-yatak, yemek, hemşire, operatör, anestezist, uzman konsültasyon, yoğun bakım, ameliyathane ve sarf edilen malzeme giderleri bu teminat kapsamında karşılanır.

Tıbbi Danışmanlık Acil bir durumda en yakın doktor, hastane ve sağlık kurumlarının isimleri ve adreslerine kolaylıkla ulaşılması sağlanır.

 

Kaza

Sigorta kapsamında olması şartı ile sigorta süresi içinde oluşan, sigortalının kontrolü dışında ortaya çıkan açık ve belirgin olaydır.

 

Tedavi ve Hastane Hizmetleri

Sigortalının doktor muayene, ilaç, tahlil-röntgen, hastane-yatak, yemek, hemşire, operatör, anestezist, uzman konsültasyon, yoğun bakım, ameliyathane ve sarf edilen malzeme giderleri bu teminat kapsamında karşılanır.

Tıbbi Danışmanlık

Acil bir durumda en yakın doktor, hastane ve sağlık kurumlarının isimleri ve adreslerine kolaylıkla ulaşılması sağlanır.

Cenazenin Yurda Getirilmesi

Bu teminat ile, yurt dışında vefat etmiş sigortalının cenazesinin hazırlanması ve defin yerine hava veya karayoluyla nakli veya bulunduğu yerde defni güvence altına alınır. Ancak, cenaze töreni ve Türkiye’deki defin masrafları kapsam dışında tutulmuştur.

 

Acil Tıbbi Nakil

Bu teminat kapsamında, sigortalının tıbbi bakımının sağlanabileceği en yakın hastaneye hava ve/veya kara yoluyla nakli sağlanır. Nakil sırasındaki ilk yardım, sigorta kapsamındadır.

Sigortalının tedavi gördüğü hastanenin sigortalının tedavisi için yeterince donanımlı olmaması durumunda sigortalı en yakın donanımlı hastaneye nakledilir.

Gerekli ilk müdahaleden sonra, tedavi eden doktorun ve Acil Yardım Merkezi tıbbi yetkilisinin görüşleri doğrultusunda sigortalının tarifeli hava yoluyla yurda dönüşünü engelleyen bir durum söz konusu değil ise sigortalı yurduna nakledilir. Yurda nakli sonrası, eğer sigortalının tedavisinin devamı gerekiyor ise sigortalı evine yakın bir sağlık kurumuna yerleştirilir

Bu poliçe her yaştaki kişilere yapılabiliyor mu?
Bu poliçe 18-65 yaş arasındaki kişileri teminat altına alır. Ayrıca 65-75 yaş arasına ek primle seyahat poliçesi düzenlenebilmektedir.

 

Poliçe aldığımda teminatım ne zaman başlar?
Bu poliçe 18-65 yaş arasındaki kişileri teminat altına alır. Ayrıca 65-75 yaş arasına ek primle seyahat poliçesi düzenlenebilmektedir.
Sigortanız, poliçenizde belirtilen başlama ve sona erme tarihlerinde yürürlükte kalır ve seyahat başladığı noktada devreye girer.

Poliçeniz kapsamında sunulan hizmetler, ancak sigorta priminin tamamının ödenmesi ile başlar. Türkiye’de gerçekleşen sağlık giderleri kapsam dışındadır.

 

Poliçem bittiği tarihte tedavim devam ediyorsa ödeme yapılıyor mu?
Bu poliçe 18-65 yaş arasındaki kişileri teminat altına alır. Ayrıca 65-75 yaş arasına ek primle seyahat poliçesi düzenlenebilmektedir.
Sigortanız, poliçenizde belirtilen başlama ve sona erme tarihlerinde yürürlükte kalır ve seyahat başladığı noktada devreye girer.

Poliçeniz kapsamında sunulan hizmetler, ancak sigorta priminin tamamının ödenmesi ile başlar. Türkiye’de gerçekleşen sağlık giderleri kapsam dışındadır.
Poliçenizin bitiş tarihinden (yıllık olarak düzenlenen poliçelerde 42 günlük seyahat süresinin bitiminden) sonra tedavinizin devam ettiği durumlarda, teminat tedavi sonuna kadar devam eder.

Ancak bu süre hiçbir şekilde sigorta bitiş tarihinden itibaren 7 günü geçemez

 

Poliçem her yerde geçerli mi?
Bu poliçe 18-65 yaş arasındaki kişileri teminat altına alır. Ayrıca 65-75 yaş arasına ek primle seyahat poliçesi düzenlenebilmektedir.
Sigortanız, poliçenizde belirtilen başlama ve sona erme tarihlerinde yürürlükte kalır ve seyahat başladığı noktada devreye girer.

Poliçeniz kapsamında sunulan hizmetler, ancak sigorta priminin tamamının ödenmesi ile başlar. Türkiye’de gerçekleşen sağlık giderleri kapsam dışındadır.
Poliçenizin bitiş tarihinden (yıllık olarak düzenlenen poliçelerde 42 günlük seyahat süresinin bitiminden) sonra tedavinizin devam ettiği durumlarda, teminat tedavi sonuna kadar devam eder.

Ancak bu süre hiçbir şekilde sigorta bitiş tarihinden itibaren 7 günü geçemez.
Sigorta teminatları; Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde ikamet eden kişiler için, Türkiye hariç, Seyahat Acil Sağlık Sigortası’nın tercih edilmesi durumunda Avrupa veya (ABD/Kanada hariç) dünyanın her yerinde; Seyahat Acil Sağlık Sigortası’nın tercih edilmesi durumunda Avrupa ve dünyanın her yerinde, poliçenizde belirtilen toplam maksimum limit dahilinde geçerlidir.