Site Sigortası

Kent hayatının yaygın yaşam alanları haline gelen büyük sitelerde karşılaşılabilecek risklere karşı toplu olarak koruma sağlar. Yangın ve ek teminatları, deprem ve yanardağ püskürmesi, kötü niyetli hareketler ve terör, geçici barınma giderleri, yakıt ve su kaybı, enkaz kaldırma, hırsızlık, cam kırılması, komşu bina ve mallarına verilecek zararlar, üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar, asansör kazaları sonucu ortaya çıkan zararlar ve site çalışanlarının başına gelebilecek kazalardan doğan sorumluluklar teminat altındadır

3. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, sigortacının söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla, vermeyi kabul etmesi halinde ilave prim ödemek şartıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.
•    Hırsızlık
•    Yakıt ve su sızması
•    3. Şahıs Mali Sorumluluk
•    Asansör Mali Sorumluluk
•    Deprem, Yanardağ Püskürmesi
•    Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör
•    Cam Kırılması