Plaza Paket Sigortası
Oto plazalarına bir poliçe dahilinde karşılaşabilecekleri tüm riskleri tek bir poliçe ile teminat altına alma imkanı sağlar. Yangın, ek teminatlar, deprem, grev, lokavt, terör, enkaz kaldırma, iş durması, hırsızlık, cam kırılması, elektronik cihaz, makina kırılması, lift sorumluluk, işveren mali mesuliyet, kasa yangın, kasa hırsızlık, emniyeti suistimal, taşınan para, komşu mali mesuliyet, kiracı mali mesuliyet, kira kaybı, alternatif işyeri masrafları, ferdi kaza teminatlarının yanısıra sadece bu ürüne özel olarak plaza sorumluluk, test sürüşleri, tanıtım sürüşleri ve transfer teminatlarını da kapsamaktadır.