Otel ve Tatil Köyü Paket
Yapı Kredi Sigorta Otel ve Tatil Köyü Paket poliçesi ile işiniz çok daha kolay

Yapı Kredi Sigorta’nın turizm sektörüne sunduğu gelişmiş bir hizmet örneği olan “Otel ve Tatil Köyü Paket Poliçesi”, her türlü otel, motel, tatil köyü ve konaklama tesislerinin faaliyetlerini sürdürürken karşı karşıya kalabilecekleri riskleri teminat altına alan, kombine bir paket poliçedir.

Özellikle yabancı tur operatörlerinin ısrarla aradığı teminatları kapsayan bu paket poliçe; otelinizin binasına ve içindeki tüm muhteviyata, ayrıca müşterilerinize geniş kapsamlı teminat seçeneği sunmaktadır.

Yapı Kredi Sigorta, tesisiniz için olası tüm riskleri Otel Tatil Köyü Paket Poliçesi ile karşılarken, siz yarınlara yapacağınız atılımlarınızda huzur ve güveni yaşayacaksınız.
Yazdır
Otel ve Tatil Köyü Paket
•    Otel ve Tatil Köyü Standart Poliçe Teminatları
•    Otel ve Tatil Köyü Poliçesine Ek Prim ile İlave Edilebilen Seçenekli Teminatlar
•    Otel ve Tatil Köyü Poliçesi Ekstra Avantajları
•    Otel ve Tatil Köyü Standart Poliçe Teminatlarımız
•    Yangın
•    Yıldırım
•    İnfilak
•    Grev-Lokavt-Kargaşalık-Halk Hareketleri-Kötü Niyetli Hareketler, Terörizm
•    Fırtına
•    Su teminatları (Sel ve Su Baskını)
•    Su teminatları (Dahili Su)
•    Yer Kayması
•    Duman
•    Kara Taşıtları Çarpması
•    Hava Taşıtları Çarpması
•    Kar Ağırlığı
•    Enkaz Kaldırma Masrafları
•    Yangın Mali Sorumluluk
•    Alternatif Otel/Tatil Köyü Masrafları
•    Otel / Tatil Köyü Mali Sorumluluk (3. Şahıs Mali Sorumluluk)

Otel ve Tatil Köyü Poliçesine Ek Prim ile İlave Edilebilen Seçenekli Teminatlarımız
•    Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
•    Kar Kaybı veya İş Durması
•    Hırsızlık (Otel Demirbaşları)
•    Kasa (Hırsızlık)
•    Kasa (Yangın + Grev, Lokavt,Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Kötü Niyetli Hareketler-Terörizm)
•    Müşteri Eşyaları için Hırsızlık
•    Emanette Bulunan Müşteri Eşyaları için Hırsızlık
•    Otel Personeli için Emniyeti Suistimal
•    Para Nakli
•    Müşterilere Bireysel Kaza
•    İşveren Mali Sorumluluk
•    Cam Kırılması
•    Makine Kırılması (Jeneratör, Kompresörler, Klima Tesisatları, Kalorifer Tesisatı)
•    Elektronik Cihaz (Haberleşme Cihazları, Bilgisayar Sistemleri)
•    Soğuk Hava Depolarında Stok Bozulması

Otel ve Tatil Köyü Poliçesi Ekstra Avantajlarımız
•    Çeşitli işletme faaliyetleri dolayısı ile otel veya tatil köyünde konaklayanların can ve mallarına verilebilecek bedeni ve maddi zararlar.
•    Yangın, infilak, duman, dahili su ve sabotaj neticesi otel veya tatil köyünde konaklayanların can ve mallarına verilebilecek bedeni ve maddi zararlar.
•    Servisi işletme tarafından yapılan yiyecek ve içeceklerden kaynaklanan gıda zehirlenmesi nedeniyle olabilecek bedeni zararlar.
•    Yüzme havuzu, sauna, spor salonu ve sportif etkinlikler nedeni ile meydana gelebilecek zararlar.
•    İşletmeye ait veya kira sözleşmesi ile çalıştırılan servis araçları ile turistlerin işletmenize getirilip götürülmeleri sırasında olabilecek kazaların yol açacağı bedeni ve maddi zararlar.
•    Otelde bulunan asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu müşterilere gelebilecek maddi ve bedeni zararlar.
•    Poliçede yazılı limitler ile çamaşırhane ve kuru temizleme faaliyetleri sonucu müşterilere verilebilecek maddi zararlar(*)
•    Poliçede yazılı limitler ile otoparka bırakılan müşteri otolarına gelebilecek zararlar (*)

(*) İsteğe bağlı olarak ek prim ile poliçeye ilave edilir.

Otel Paket Sigortası
Tek bir poliçe ile otellerin karşılaşabilecekleri risklere karşı önlem alınmasını sağlar. Oteli yangın, yıldırım, infilak, dahili su, sel ve su baskını, fırtına, kara-hava-deniz taşıtları çarpması, yer kayması, bacaya bağlı ısıtma ünitelerindeki aksaklık sebebiyle ortaya çıkan duman, kar ağırlığı, elektronik cihaz arızalanmaları, şehir elektriği kesintileri nedeniyle soğutuculardaki gıda maddelerinin bozulması, cam ve ayna kırılması, kar kaybı, deprem ve yanardağ püskürmesi gibi risklere karşı koruma altına alır; teminata giren bir hasar nedeniyle otelin müşterilerinin başka konaklama tesisine nakli ve konaklama masrafları, zarar gören kıymetin enkaz kaldırma masrafları işletme teminatlarına dahildir. Ayrıca otel işletmesinin doğal afetler, yangın ve asansörlerin yol açtığı zararlar nedeniyle üçüncü şahısların zarara uğraması, müşteri odalarındaki, oda ve önbüro kasalarındaki, çamaşırhane ve vestiyerdeki eşyaların veya otoparktaki araçların uğrayacağı zararlardan veya eğlence araçlarının otel müşteri/misafirlerine verebileceği zararlardan doğan sorumluluklar, oteldeki hasarlar nedeniyle komşu tesislere verilebilecek zararlardan doğan sorumluluklar ve işçilerin işyerine gidiş gelişlerinde başlarına gelebilecek kazalardan doğan sorumluluklar teminat altına alınır. Parasal teminatlar ise, kasalarda bulunan para ve diğer kıymetlerin soygun/gasp sonucu çalınması, emniyeti suistimal, para ve benzeri kıymet nakli sırasında gasp edilmesi nedeniyle doğan zararları karşılar. ek teminatlar