Nakliyat-Emtea ve Yat Sigortası
Sigortalı malların kara-hava-deniz yolu ile sevk veya naklinde, çarpma, çarpışma, yangın, infilak, yükleme, aktarma, boşaltma sırasında meydana gelecek zararları poliçedeki şartlar dahilinde teminat altına alır. ek teminatlar

Yat Sigortası
Yapı Kredi Sigorta’nın ürünlerini çeşitlendirme yoluyla, değişik ve özel güvence ihtiyaçlarını karşılama prensibiyle, yat sahiplerine yönelik oluşturduğu bir ürün olan Yat Sigortası, İngiliz Sigorta Sektörü’nce geliştirilen ve dünya çapında uygulanan “Institute Yacht Clauses” doğrultusunda hazırlanmış geniş kapsamlı bir sigorta hizmetidir. Yapı Kredi Sigorta Yat Sigortası’yla sigortalanan yat, gerek denizde gerekse karada deniz kazalarından kötü niyetli hareketlere, yangından hırsızlığa kadar çok geniş bir güvence şemsiyesi altındadır.

Ayrıca sigortalı yatların üçüncü şahıslara karşı oluşacak sorumlulukları da Yat Sigortaları ile teminat altına alınabilmektedir. Ayrıca sigorta konusu olan yat denizde olduğu gibi karada da (çekek mahalinde) aşağıda belirtilen rizikolar açısından güvence altındadır:

Poliçe Teminatlarımız
•    Deniz, göl veya seyre elverişli diğer suların riskleri,
•    Yangın,
•    Hırsızlık,
•    Korsanlık,
•    Teminat altındaki bir riskle ilgili kurtarma masrafları
•    Başka bir tekne, kara aracı, liman veya rıhtım tesisleri ile çatışma veya çarpışma
•    Sigortalının gereken özeni göstermesine rağmen meydana gelen
o    İnfilak,
o    Kumanya, gemi gereçleri, makineler veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması ya da yer değiştirmesi esnasında olabilecek kazalar

İsteğe Bağlı Seçebileceğiniz Teminatlarımız
•    Üçüncü şahıs sorumlulukları
•    Sigortalı ile beraberce hareket ederek herhangi bir hasardaki üçüncü şahıs sorumluluğunun tespit edilmesindeki hukuki masraflar
•    Sigortalının talebine bağlı olarak savaş, terörizm ve grev riskleri.