Makine Kırılması Sigortası
Yapı Kredi Sigorta’nın gelişen sanayi sektörümüze sunduğu Mühendislik Sigortaları’ndan biri de Makine Kırılması Sigortası’dır. Teknik ya da insani herhangi bir nedenle meydana gelebilecek bir kaza sonucu makinelerinizin arızalanması halinde, Yapı Kredi Sigorta’ nın Makine Kırılması Sigortası kapsamındaki hasar ve kayıplarınız karşılanacaktır.

Makine Kırılması Sigortası
Poliçesi Güvence Kapsamımız
Poliçe Teminatlarımız
•    İşletme kazaları
•    İmalat, montaj, işçilik kusurları
•    Yağlama kusurları
•    Elektrik enerjisinin, elektrik donanım kusurlarının, voltaj yükselmelerinin (gerekli önlemlerin sigortalı tarafından alınması kaydı ile – voltaj düzenleyici vb), hatta atmosferik elektriklenmenin neden olacağı hasarlar
•    Tıkanma veya makinelerin arasına yabancı cisim girmesi
•    Merkezkaç kuvvetinin neden olabileceği parçalanmalar
•    Buhar kazanları arızası veya su eksikliğinden doğabilecek hasarlar
•    Su çekiçlemesi, ani ısınma ve soğumalar
•    Kapalı kaplarda basınç düşmesinin neden olabileceği ezilme, buruşma ve bozulmalar
•    Personelin veya üçüncü şahısların ihmal, kusur, hata veya dikkatsizliklerinden doğacak hasarlar.

İsteğe Bağlı Seçebileceğiniz Teminatlarımız
•    Fiziki infilak
•    Makinelerin temel ve kaidelerinde meydana gelebilecek hasarlar
•    Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri (hareketli makineler için)
•    Ayrıca teminat kapsamına giren nedenlerden meydana gelen hasar veya kaybın giderilmesi için yapılacak fazla mesai ve seri nakliye masrafları
•    Hareketli iş makinelerinize geniş kasko teminatı.