Mağaza Paketi
KAZAEN KIRILMA: Sigortalı veya personelinin veya müşterilerin risk adresindeki faaliyetleri esnasında sebep olacakları kazaen kırılmalar teminata dahil edilmiştir.
ÇALIŞANLARIN KAZA SONUCU MÜŞTERİ EŞYALARINA VERECEĞİ ZARAR: Sigortalının veya personelinin risk adresinde mesleki faaliyetleri sırasında kaza sonucu müşterilerin kişisel eşyalarına vereceği zararlar teminata dahildir.
MÜŞTERİ SORUMLULUK: Sigortalının, işletmede 3. şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumluluklar teminata dahil edilmiştir.
NAKLİYAT TEMİNATI: Müşteri tarafından satın alınan yeni (sıfır) emtianın sigortalının kendi karayolu aracıyla veya diğer herhangi bir karayolu aracı ile ancak sigortalının personelinin gözetiminde olmak şartıyla müşterinin sigortalı ile aynı il içerisindeki adresine yükleme / boşaltma sırasında oluşan hasarlar teminata dahildir.
MONTAJ TEMİNATI: Müşteri tarafından satın alınan yeni (sıfır) emtianın sigortalının kendi karayolu aracıyla veya diğer herhangi bir karayolu aracı ile ancak sigortalının personelinin gözetiminde olmak şartıyla müşterinin sigortalı ile aynı il içerisindeki adresine naklinin ardından emtianın yine sigortalının personeli tarafından montaj esnasında emtiaya ve müşterilerinin eşyalarına verecekleri zararlar teminata dahil edilmiştir.
TAŞINMAZ’A BAĞLI HUKUKSAL KORUMA: Poliçede gösterilen taşınmaz mal ile ilgili doğabilecek uyuşmazlıklar için koruma sağlar.
ek teminatlar
3. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, sigortacının söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla, vermeyi kabul etmesi halinde ilave prim ödemek şartıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.
•    Deniz Taşıtları Çarpması
•    Makina Kırılması Sabit
•    Makina Kırılması Mobil
•    Kar Kaybı
•    Elektronik Ekipman Sabit
•    Elektronik Ekipman Mobil G
•    LKHHKNH ve Terör (ECS)
•    Deprem ve Yanardağ Püskürmesi (ECS sabit)
•    Deprem ve Yanardağ Püskürmesi (ECS mobil)
•    Kasa Hırsızlık
•    Kasa Yangın
•    Yer Kayması (kasa) Doğal Afet Dışı Ek Teminatlar (kasa)
•    Sel ve Su Baskını (kasa)
•    Diğer Doğal Afetler (kasa)
•    Emniyeti Suistimal
•    Taşınan Para
•    Malikin Kiracıya Sorumluluğu
•    Komşuluk Mali Sorumluluk
•    Kiracı Mali Sorumluluk
•    İşveren Sorumluluk
•    Mal Sahibinin Kira Kaybı
•    3. Şahıs Mali Sorumluluk