Kaskolay
Kaskolay’ın, araç sahiplerine sunduğu avantajlar
•    İkame Araç (Rent a car) Teminatı: Kasko sigortası kapsamında meydana gelen bir kaza sonucu hareketsiz kalan veya hasarı ağırlaştırması ihtimali nedeni ile aracın motor gücüyle ve tekerlekleri üzerinde hareket etmesinin sakıncalı görüldüğü kısmi bir hasar durumunda poliçede belirtilen şartlar dahilinde olmak üzere ikame araç hizmeti verilmektedir. Herhangi bir sigorta şirketinin kasko poliçesindeki hasarsızlık indirimi, Kaskolay Poliçesi’nde de devam eder.
•    Kaskolay risk seçimini iyi yapar. Ekonomik çözümler sunar.
•    Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörist eylemler teminatları Kaskolay Poliçesi’ne dahildir.
•    Anlaşmalı tamirhane sistemi ile, sigortalının bir ödeme yapmasına gerek kalmadan hasarlı araç onarılır.
•    Alo Hasar Hattı sayesinde, araçla ilgili tüm hasar işlemleri kolaylıkla ve şeffaflıkla izlenebilir. Dosyayla ilgili tüm cevapları alabilmek için Alo Hasar Hattı’nın (0216) 444 28 00 no’lu telefonunu aramak yeterlidir. Zaman kaybı yaşanmaz, problemler kolayca çözülür.
•    Kaskolay Yardım teminatı sayesinde, aracın arıza veya hasar durumunda çekilmesi, kurtarılması; arıza, çalınma veya hasar nedeniyle ikamet ve seyahat masraflarının karşılanması; sigortalının hastalanma veya yaralanması durumunda nakli v.s. gibi pek çok hizmetten , teminat limitleri dahilinde yararlanılır. (Bilgi için: (0216) 444 28 00
•    Anlaşmalı cam onarım sistemi ile cam hasarları ücretsiz onarılır. Bu sistem, cam hasarlarının (0216) 444 28 00 no’lu Alo Hasar numarasından ihbarı yapıldıktan sonra devreye girer.
•    Cam Kırılması veya şirketin % 100 rücu hakkı olduğu trafik kaza zaptı ile belgelenen hasarlar ile radyo teyp çalınma hasarları hasarsızlık indirimini etkilemez.
Kaskolay poliçesi küçük ek primler karşılığında daha da zenginleştirilebilir
•    Hasarsızlığı Koruma Klozu: Kusurlu olunan hallerde dahi meydana gelen hasar, hasarsızlık indiriminizi etkilemez.
•    Ulaşım masraflarını karşılama teminatı: Aracın pertotal olması (tam hasar) ya da çalınıp bulunamaması durumunda araç sigorta bedelinin % 5 ine eşit bir miktar araçsız kalınan süredeki ulaşım masraflarının karşılanması için kasko hasar tazminatıyla birlikte sigortalıya ödenir.
•    Poliçe primi koruma teminatı: Aracın pertotal olması (tam hasar) ya da çalınıp bulunamaması durumunda hasar ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde sigortalı kişi tarafından satınalınacak kullanım tarzı aynı olan aracın şirketimize sigortalanması halinde bir yıllık kasko primi şirketimizce karşılanır.
•    Yeni Değer teminatı: Yeni Değer teminatı alınan hallerde, son model bir araç çalınır veya tam hasar görürse, ödenecek tazminat ikinci el indirimine tabi olmaksızın yeni araç bedeli üzerinden değerlendirilir.
•    Deprem ve sel teminatı: Deprem, sel- su baskını nedeni ile meydana gelen araç zararları da isteğe bağlı olarak % 100 güvence ile teminata dahil edilebilir.
•    Kilit Sistemi Teminatı: Sigortalı aracın anahtarının kaybolması ya da çalınması halinde araç güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan kilit değiştirme masrafları poliçede belirtilen limite kadar teminata dahildir.
Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, sigortacının söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla, vermeyi kabul etmesi halinde ilave prim ödemek şartıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.
•    Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar
•    Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Terör
•    Deprem, Yanardağ Püskürmesi
•    Sel ve Su Baskını
•    Anahtarla Çalınma
•    Kilit Sistemi
•    Ulaşım Masrafları Karşılama
•    İkame Araç
•    Ses ve Görüntü Cihazları
•    Taşınan Yük
•    Taşıyıcı Sorumluluk
•    Poliçe Primi Koruma
Teminat dışı hâller için Kara Taşıtları Kasko, Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Mesuliyet, Ferdi Kaza, Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarına ve poliçe teminatı kapsamına dahil olan ilgili klozlara ve özel şartlara bakınız.