İnşaat Bütün Riskler Sigortası
İnşaat öncesi, sırasında ve inşaat sonrası bakım sürecinde, sigorta konusunu teşkil eden değerlerin, poliçede belirtilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple uğrayacağı zararları temin eder.
İnşaat (All Risks) Sigortası
İnşaat All Risks Sigortası, müteahhit kuruluşlar için ciddi bir güvence sunmaktadır. İnşaat All Risks Sigortası, yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesinden, tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içinde, doğa, teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği çok geniş bir risk yelpazesini güvence altına almaktadır. İnşaat faaliyetlerinize (Şantiyelerinize) yaptıracağınız İnşaat All Risks Sigortası talepleriniz için,

Yapı Kredi Sigorta uzmanlarına danışabilirsiniz.

İnşaat (All Risks) Poliçesi Güvence Kapsamımız,
Poliçe Teminatlarımız
•    Yangın, yıldırım, infilak, hava taşıtlarının çarpması,yangınla mücadele önlemlerinin neden olduğu hasarlar,
•    Sel ve su baskını, yağmur, kar, çığ, fırtına,
•    Deprem, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi,
•    Hırsızlık,
•    Genel ve Özel Şartlar ile istisna edilmemiş diğer hasarlar,

İsteğe Bağlı Seçebileceğiniz Teminatlarımız
•    Enkaz kaldırma
•    İnşaat makineleri
•    Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk
•    Mevcut yapılar, şantiye tesisleri, grev, lokavt, halk hareketleri ve terörizm
•    Bakım devresi, fazla mesai ve seri nakliye masrafları