Hekim Muayene Sistemi

Yapı Kredi Sigorta Anlaşmalı Hekim Muayenehane Sistemi

TELEMED24 anlaşmalı hekim muayenehane listesinde yer alan hekimler branşlarında yapmış oldukları başarılı çalışmaları ve etik kurallarla donanmış çalışma ilkeleri ile tıp camiasının saygın ve güvenilir kişileridir. Yapı Kredi Sigorta tarafından özenle seçilen anlaşmalı hekimlere yapılacak başvurularda sigortalılara güvenilir ve çağdaş bir medikal hizmetin sağlanacağı şüphesizdir.

Sigortalılarımız, tüm TELEMED24 ağımızda olduğu gibi anlaşmalı hekimlerimize başvurduğunda da sigorta kartını kullanarak, poliçede doktor muayene teminatı olması halinde hiç bir nakit ödeme yapmaksızın, muayene olabilirler. Aynı zamanda anlaşmalı hekim tarafından yapılacak operasyon ve yatarak tedavi kapsamında verilen medikal tedavilerde provizyon işlemleri anlaşmalı hekimler tarafından koordine edilerek yürütülecektir. Bu sayede anlaşmalı hekimlere yapılacak başvurularda, sigortalılar için provizyon işlemleri sağlanarak hizmetin bütünlüğü korunmuş olacaktır.

Anlaşmalı hekimlerin çalışma saatleri farklı olduğundan, önceden telefon edilerek randevu alınması, hizmetin kusursuz sunumu için önemlidir.

Yapı Kredi Sigorta, sigortalılarımızın poliçelerinde doktor muayene teminatı mevcutsa TELEMED24 anlaşmalı hekim listesinde yer alan hekimlere yapacağı muayene başvurularında, muayene bedellerini poliçenin teminat yüzdesi ne olursa olsun %100’lü olarak karşılayacaktır.