Endüstriyel Paket Sigortası
Büyük ölçekli işletmelerin sigorta ihtiyaçları uzman kadromuz tarafından detaylı risk yönetimi yapılarak saptanır ve tüm riskleri en uygun çözümlerle teminat altına alınır:
1.Endüstriyel Yangın Sigortası İşletme veya yakınında çıkabilecek yangın, yıldırım düşmesi, infilak, dahili su, sel ve su baskını, fırtına, grev, lokavt, terör, deprem, yer kayması, araç çarpması, duman, kar ağırlığı sonucunda binaya veya muhteviyata gelebilecek zararlar, enkaz kaldırma, kiracı olma durumunda tüm bu hasarlar nedeniyle mal sahibine karşı sorumluluk ve tesiste oluşan yangın, dahili su ve duman hasarları nedeniyle komşulara karşı sorumluluk, hırsızlık sonucu çalınan muhteviyat, hasarlar sonucu kira kaybı, cam kırılması, kâr kaybı bu poliçe ile teminat altındadır.
2.Makine Kırılması Sigortası İşletmede bulunan makinelerin beklenmedik olaylar sonucu arızalanması halinde doğan zararları karşılar. İşletme kazaları, model, imalat, montaj, malzeme, kalıp, döküm ve işçilik kusurları, yağlanma kusurları, kısa devre ve voltaj yükselmesi, makine aksamının tıkanma ve yabancı madde girmesi nedeniyle arızalanması, buhar kazanlarında ve kaplarında su eksikliği, ani olarak aşırı ısınma ve soğuma, alçak basınç sonucu ezilme, yırtılma, buruşma, işletme personeli ve üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası ve sabotajı nedeniyle meydana gelecek zararları ve bunun gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını teminat altına alır.
3.Elektronik Cihaz Sigortası İşletmede bulunan elektronik makine, cihaz ve bilgi işlem sistemlerinden doğabilecek tüm kazalara karşı kişileri ve işi korumak üzere geliştirilmiştir. İşletme personeli veya üçüncü kişilerin ihmal veya dikkatsizliği, hırsızlık, hatalı tasarım ve malzeme, kısa devre ve yüksek voltaj, yangın, yıldırım, infilak, kavrulma, kararma, duman, is, fırtına, sel, yer kayması gibi doğal afetler, su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon nedeniyle meydana gelen zararlar ve bu hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masrafları teminat altındadır.
4.Montaj Sigortası İşletmede kullanılan makinelerin montajı sırasında, poliçede belirtilen istisnalar dışında kalan, beklenmedik ve ani bir nedenle meydana gelebilecek maddi zararları kapsar.
5.İnşaat Sigortası İnşaat öncesi, sırasında ve inşaat sonrası bakım sürecinde, sigorta konusunu teşkil eden değerlerin, poliçede belirtilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple uğrayacağı zararları temin eder.
ek teminatlar