STANDART PLAN

Standart Plan, hastanede yatarak tedavi gerektiren sağlık giderlerinizi teminat altına alarak, size kapsamlı güvence sunan, en ekonomik plan.

Yazdır

  STANDART PLAN  

 

TEMİNATLAR TEMİNAT LİMİTİ TEMİNAT YÜZDESİ
Hastane Hizmetleri Teminatı Limitsiz %80 veya %100
Ameliyat Öncesi Teşhis, Ameliyat Sonrası Teşhis ve Tedavi Teminatı (Yıllık) 750 TL %80 veya %100
Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü Limitli %100
Ferdi Kaza Teminatı Kaza Sonucu Yaşam Kaybı 30.000 TL Genel Şartlarda Tanımlanmıştır
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık 30.000 TL
Telemed24 Hizmet Ağı A Tipi Kurumlar  

Teminatlar ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tablodaki Teminat başlıklarına tıklayınız.

TEMİNATLAR

 

Hastane Hizmetleri Teminatı

Bu teminat kapsamında, yurt içinde hastanede yattığınız süre boyunca yapılan yatak-yemek, refakatçi, doktor vizitesi, ilaç, teşhis yöntemleri giderleri, ameliyat ile ilgili giderler, yoğun bakım ve sarf edilen malzeme ve küçük müdahale giderleri, TELEMED24 ağına dahil ve bu teminat ile ilgili anlaşmalı sağlık kurumlarında, seçiminize göre %80 ya da %100 oranında ve limitsiz olarak karşılanır.

Yatarak veya ayakta gerçekleşmiş olduklarına bakılmaksızın kemoterapi, radyoterapi, koroner anjiografi, diyaliz ve böbrek taşı kırma (ESWL) giderleri bu teminat kapsamında sigortanın ikinci yılından itibaren karşılanır. Ameliyat veya yoğun bakım gerektiren tedaviden sonra iki ay içerisinde gerçekleşen ve tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi giderleri 2.500 TL limit ile teminat altına alınırken, ameliyat için zorunlu protezler (kalp kapakçığı vb) de Hastane Hizmetleri Teminatı’ndan karşılanmaktadır.

Ürün özel şartlarında belirtilen kapsamdaki; tedavisinin bir parçası olarak, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel tıbbı malzemeler 750 TL limit ve %80 teminat yüzdesi ile Yardımcı Tıbbi Malzeme Teminatı’ndan karşılanmaktadır.

Ameliyat Öncesi Teşhis veya Ameliyat Sonrası Teşhis ve Tedavi Teminati

Sadece Standart Plan’da bulunan bu teminat ile; Yurt İçi Hastane Hizmetleri teminatınız kapsamında karşılanan ameliyatlardan en fazla 60 gün önce aynı saglık sorunuyla ilgili olmak üzere yapılan laboratuar, röntgen ve teşhis için gerekli diger işlemler veya ameliyatı takiben hastaneden taburcu oluşunuzdan en fazla 60 gün sonra aynı sağlık sorunuyla ilgili olmak üzere yapılan tedaviler ve teşhis işlemleri, yıllık 750 TL limit ile Hastane Hizmetleri teminat yüzdeniz oranında güvence altına alınır.

Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü

Can Sağlığı poliçesi planlarında¸ ücretsiz olarak verilen bu teminat, koruyucu sağlık hizmetini amaçlayan, yas ve cinsiyete göre değişen anlaşmalı aile hekimi muayene ve tetkik giderlerini yıllık limit dahilinde kapsamaktadır. Yas ve cinsiyete göre farklılaşan işlemler:

Aile Hekimi muayenesi: Tüm yaş gruplarında yılda üç defa ile sinirlidir.

Tetkikler:

1. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, 0-18 yas arasındaki çocuk kapsamındaki sigortalılara yılda bir defa yapılır.

2. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlik Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, EKG, PA AC Grafi; 19-40 yaş arasındaki kadın ve erkek sigortalılara yılda bir defa yapılır.

3. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlik Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, Ürik asit, EKG, PA AC Grafi, Mammografi; 41 yaş üzerindeki kadın sigortalılara yılda bir defa yapılır.

4. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlik Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, Ürik asit, EKG, PA AC Grafi, PSA; 41 yas üzerindeki erkek sigortalılara yılda bir defa yapılır.

Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü teminati kullanımı listesi poliçenizin ekinde yer alan anlaşmalı kurumlarda bulunan Yapı Kredi Sigorta Aile Hekimlerince gerçekleştirilir. Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü teminatinizi kullanmak için Aile Hekimleri Listesinden, evinize veya işyerinize en yakin olan kurumu seçmeniz ve randevu alarak, Aile Hekimi’ne gitmeniz yeterli olacaktır.

Ferdi Kaza Teminatı

Sigortalının kaza sonucu yasamını kaybetmesi veya kaza sonucu sürekli sakat kalması halinde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede belirtilen limitler dahilinde geçerlidir. Bu teminat, poliçede çocuk kapsamında olan kisiler için geçerli değildir.

Telemed24 Hizmet Ağı

Yapı Kredi Sigorta ile anlaşmalı olan ve bu anlaşma gereğince, sigortalılarımızın kartlarını kullanarak veya Yapı Kredi Sigorta’dan provizyon alarak teminat limitleri ve yüzdeleri dahilinde ücret ödemeden hizmet alabildikleri hastane, poliklinik, tanı merkezi, eczane ve hekim muayenehaneleridir.

TELEMED24 hizmet ağındaki sağlık kurumları anlaşmalı hekim muayenehaneleri dışında A ve B olmak üzere 2 kategoride tanımlanmıştır. A grubu kurumlar, B Grubu kurumlar da dahil olmak üzere, tüm anlaşmalı sağlık kurumlarını kapsamaktadır. B grubu kurumlar ise Yapı Kredi Sigortanın TELEMED24 hizmet ağına dahil Türkiye’de geçerli daha dar kapsamlı anlaşmalı saglık kurumu grubudur.

 

 

 

EKO PLAN

Eko Plan, sağlık ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun, ekonomik ama aynı zamanda yatarak ve ayakta tedavi imkanı sunan, kapsamlı bir poliçe.

Yazdır

  EKO PLAN  

 

TEMİNATLAR TEMİNAT LİMİTİ TEMİNAT YÜZDESİ
Hastane Hizmetleri Teminatı Limitsiz %80 veya %100
Ayakta Tedavi Paketi 2.500 TL %80
Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü Limitli %100
Ferdi Kaza Teminatı Kaza Sonucu Yaşam Kaybı
50.000 TL

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık
50.000 TL

Genel Şartlarda Tanımlanmıştır
Telemed24 Hizmet Ağı B Tipi Kurumlar  

Teminatlar ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tablodaki Teminat başlıklarına tıklayınız.

TEMİNATLAR

 

Hastane Hizmetleri Teminatı

Bu teminat kapsamında, yurt içinde hastanede yattığınız süre boyunca yapılan yatak-yemek, refakatçi, doktor vizitesi, ilaç, teşhis yöntemleri giderleri, ameliyat ile ilgili giderler, yoğun bakım ve sarf edilen malzeme ve küçük müdahale giderleri, TELEMED24 ağına dahil ve bu teminat ile ilgili anlaşmalı sağlık kurumlarında, seçiminize göre %80 ya da %100 oranında ve limitsiz olarak karşılanır.

Yatarak veya ayakta gerçekleşmiş olduklarına bakılmaksızın kemoterapi, radyoterapi, koroner anjiyografi, diyaliz ve böbrek taşı kırma (ESWL) giderleri bu teminat kapsamında sigortanın ikinci yılından itibaren karşılanır. Ameliyat veya yoğun bakım gerektiren tedaviden sonra iki ay içerisinde gerçekleşen ve tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi giderleri 2.500 TL limit ile teminat altına alınırken, ameliyat için zorunlu protezler (kalp kapakçığı vb) de Hastane Hizmetleri Teminatı’ndan karşılanmaktadır.

Ürün özel şartlarında belirtilen kapsamdaki; tedavisinin bir parçası olarak, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel tıbbı malzemeler 750 TL limit ve %80 teminat yüzdesi ile Yardımcı Tıbbi Malzeme Teminatı’ndan karşılanmaktadır.

Ayakta Tedavi Paketi

Bu teminat, yıllık 2.500 TL limit dahilinde, Diş Tedavi ve Aile Hekimliği haricindeki Doktor Muayene, İlaç, Fizik Tedavi, İleri Tanı Yöntemleri (MR, Tomografi, Sintigrafi, Eforlu EKG vb.) ve Tahlil/Röntgen teminatlarını, %80 teminat yüzdesi ile bir arada sunmaktadır. Tahlil/Röntgen giderleri Ayakta Tedavi Paketi limitinden düşülmek kaydıyla 750 TL limitle karşılanır. MR, Tomografi, Sintigrafi, Eforlu EKG vb. İleri Tanı Yöntemleri’ne ait giderler ise herhangi bir alt limit uygulanmadan Ayakta Tedavi Paketi limiti kapsamında karşılanmaktadır.

Anlaşmalı Hekim muayenehane uygulamasının başlatıldığı illerde, anlaşmalı hekimlerce yapılacak muayene giderleri %100 lü olarak teminat limiti dahilindedir.

Ayakta ya da yatarak olduklarına bakılmaksızın tüm fizik tedavi giderleri Eko Plan’da 1.000 TL olmak üzere, %80 teminat yüzdesi ile karşılanmaktadır.

Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü

Can Sağlığı poliçesi planlarında¸ ücretsiz olarak verilen bu teminat, koruyucu sağlık hizmetini amaçlayan, yaş ve cinsiyete göre değişen anlaşmalı aile hekimi muayene ve tetkik giderlerini yıllık limit dahilinde kapsamaktadır. Yaş ve cinsiyete göre farklılaşan işlemler:

Aile Hekimi muayenesi: Tüm yaş gruplarında yılda üç defa ile sınırlıdır.

Tetkikler:

1. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, 0-18 yaş arasındaki çocuk kapsamındaki sigortalılara yılda bir defa yapılır.

2. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlık Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, EKG, PA AC Grafi; 19-40 yaş arasındaki kadın ve erkek sigortalılara yılda bir defa yapılır.

3. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlık Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, Ürik asit, EKG, PA AC Grafi, Mammografi; 41 yaş üzerindeki kadın sigortalılara yılda bir defa yapılır.

4. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlık Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, Ürik asit, EKG, PA AC Grafi, PSA; 41 yaş üzerindeki erkek sigortalılara yılda bir defa yapılır.

Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü teminatı kullanımı listesi poliçenizin ekinde yer alan anlaşmalı kurumlarda bulunan Yapı Kredi Sigorta Aile Hekimlerince gerçekleştirilir. Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü teminatınızı kullanmak için Aile Hekimleri Listesinden, evinize veya işyerinize en yakın olan kurumu seçmeniz ve randevu alarak, Aile Hekimi’ne gitmeniz yeterli olacaktır.

Ferdi Kaza Teminatı

Sigortalının kaza sonucu yaşamını kaybetmesi veya kaza sonucu sürekli sakat kalmasi halinde, Ferdi Kaza Sigortasi Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede belirtilen limitler dahilinde geçerlidir. Bu teminat, poliçede çocuk kapsamında olan kisiler için geçerli değildir.

Telemed24 Hizmet Ağı

Yapi Kredi Sigorta ile anlaşmalı olan ve bu anlaşma gereğince, sigortalılarımızın kartlarını kullanarak veya Yapı Kredi Sigorta’dan provizyon alarak teminat limitleri ve yüzdeleri dahilinde ücret ödemeden hizmet alabildikleri hastane, poliklinik, tanı merkezi, eczane ve hekim muayenehaneleridir.

TELEMED24 hizmet ağındaki sağlık kurumları Anlaşmalı hekim muayenehaneleri dışında A ve B olmak üzere 2 kategoride tanımlanmıştır. A grubu kurumlar, B Grubu kurumlar da dahil olmak üzere, tüm anlaşmalı sağlık kurumlarını kapsamaktadır. B grubu kurumlar ise Yapı Kredi Sigortanın TELEMED24 hizmet ağına dahil Türkiye’de geçerli daha dar kapsamlı anlaşmalı sağlık kurumu grubudur.

 

 

MULTİ PLAN

Yazdır

  MULTİ PLAN  

 

TEMİNATLAR TEMİNAT LİMİTİ TEMİNAT YÜZDESİ
Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı Limitsiz %80 veya %100
Yurt Dışı Hastane Hizmetleri Teminatı 10.000 USD – 60.000 USD Türkiye’de tedavisi olmayan durumlarda 300.000 USD %80
Aile Planlaması *
1. Yıl

1.500 TL

2. Yıldan İtibaren

3.000 TL ~ 7.500 TL

 

%80 veya %100
Ayakta Tedavi Teminatları *
Doktor**

6 – 12 – 20 Kez (Yıllık)
90 TL – 400 TL

İlaç

500 TL ~ 1.250 TL

Teşhis

700 TL ~ 2.500 TL

Fizik Tedavi

400 TL ~ 1.500 TL

Diş

İsteğe Bağli Seçilebilecek Teminat

 

%80
Tamamlayıcı Limitsiz Ayakta Tedavi Limitsiz (10.000 TL’yi aşan harcamalarda) %100
Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü Limitli %100
Ferdi Kaza Teminatı Kaza Sonucu Yasam Kaybı 50.000 TL Genel Şartlarda Tanımlanmıştır
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık 50.000 TL
Telemed24 Hizmet Ağı A Tipi Kurumlar  

Teminatlar ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tablodaki Teminat başlıklarına tıklayınız.

TEMİNATLAR

Telemed24 Hizmet Ağı

* Belirtilen limitler arasında bir rakam tercih edilebilir.
** Anlaşmalı Hekim Muayenehane Sisteminin uygulanmadığı illerde Doktor Teminati %100 alınabilir.

Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı

Bu teminat kapsamında, yurt içinde hastanede yattığınız süre boyunca yapılan yatak-yemek, refakatçi, doktor vizitesi, ilaç, teşhis yöntemleri giderleri, ameliyat ile ilgili giderler, yoğun bakım ve sarf edilen malzeme ve küçük müdahale giderleri, TELEMED24 ağına dahil ve bu teminat ile ilgili anlaşmalı sağlık kurumlarında, seçiminize göre %80 ya da %100 oranında ve limitsiz olarak karşılanır.

Yatarak veya ayakta gerçekleşmiş olduklarına bakılmaksızın kemoterapi, radyoterapi, koroner anjiyografi, diyaliz ve böbrek taşı kırma (ESWL) giderleri bu teminat kapsamında sigortanın ikinci yılından itibaren karşılanır. Ameliyat veya yoğun bakım gerektiren tedaviden sonra iki ay içerisinde gerçekleşen ve tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi giderleri 2.500 TL limit ile teminat altına alınırken, ameliyat için zorunlu protezler (kalp kapakçigi vb) de Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminati’ndan karşılanmaktadır.

Ürün özel şartlarında belirtilen kapsamdaki; tedavisinin bir parçası olarak, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel tıbbı malzemeler 750 TL limit ve %80 teminat yüzdesi ile Yardımcı Tıbbi Malzeme Teminatı’ndan karşılanmaktadır.

Yurt Dışı Hastane Hizmetleri Teminatı

Yurt Dışındaki sağlık giderleriniz için limit, yıllık 10.000 USD ya da 60.000 USD’dir. Tedavinin Türkiye’de yapılamayacağı sağlık kurulu kararı ile belirlendiyse, bu limit yıllık 300.000 USD’ye yükselmektedir. Yurt dışındaki tedavileriniz %80 oranında karşılanır.

Aile Planlaması Teminatı

Multi planın seçilmesi halinde otomatik olarak verilen 1.500 TL tutarındaki bu teminat limitini, isterseniz farklı bir prim ödeyerek ikinci yıldan itibaren 3.000 – 7.500 TL arasında bir tutara yükseltebilirsiniz. İkinci yıldan itibaren kullanılabilen bu teminatla, doğum ve hamilelik ile ilgili giderleriniz yıllık limitiniz dahilinde karşılanır.

Sık tekrarlanan (doğum kontrol hapı, kondom vb.) aile planlanması yöntemleri teminat kapsami dışındayken, sık tekrarlanmayan aile planlaması yöntemleri [kısırlastırma (tüp ligasyonu ve vasektomi), spiral uygulaması (spiral ücreti dahil), implanon vb.] poliçenizde yazılı Aile Planlaması Teminatı Yıllık Limitinin % 20’sine kadar ve yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır. Aile Planlaması teminatı kapsamındaki tüm giderler, bu teminatın bir önceki yılda seçilmesi kaydıyla geçerli olup, teminata ilişkin giderler seçildiği ilk yıl kapsam dışındadır. Bu teminat poliçede çocuk kapsamında olan kişiler için geçerli değildir.

Aile Planlaması teminatının kullanılmasına hak kazanılması durumunda annenin doğum için hastaneye yatışından, bebeğin taburcu oluşuna kadar gerçekleşen bebeğe ait tüm sağlık giderleri, annenin kalan Aile Planlaması limiti ve teminat yüzdesi dahilinde karşılanır ve bebeğin hastaneden çıkışını takip eden 30 gün içerisinde sağlık bilgilerinin beyan edilerek priminin ödenmesi halinde bebek “Yapı Kredi Sigorta Bebeği” haklarını kazanır. Yapı Kredi Sigorta Bebeğinin doğuştan gelen hastalık ve sakatlıkları teminat kapsamındadır. İlk yıl istisnaları bu çocuklar için uygulanmayacaktır.

Ayakta Tedavi Teminatları

 

Doktor Muayene Teminatı

Multi planda, bu teminatın seçilmiş olması kaydıyla Doktor muayene giderleriniz, belirlediğiniz muayene başına limit ve yıllık muayene adedi (6 – 12 veya 20 kez) ve seçilen teminat yüzdesi dahilinde karşılanır.

Doktor muayene teminatı tek dönemli alınabilir. Doktor muayene teminatı limiti 90 TL – 400 TL arasında tercih edilebilir.

Yapı Kredi Sigorta’nin anlaşmalı hekim muayenehanesi uygulaması başlattığı illerde, anlaşmalı hekimlerce yapılacak muayene giderleri, seçilen teminat yüzdesi %80 olsa bile, teminat limiti dahilinde %100’lü olarak karşılanır. Anlaşmali hekim muayenehaneleri uygulamasının olmadığı illerde, doktor muayene giderleri seçilen teminat limiti ve yüzdesi dahilinde geçerlidir.

İlaç Teminatı

Multi planda bu teminatin seçilmiş olması kaydıyla, doktor reçetesinde belirtilen ilaç ve koruyucu aşı giderleriniz belirlediğiniz yıllık limitle %80’li olarak karşılanır.

Teşhis Yöntemleri Teminatı

Multi planda bu teminatin seçilmiş olması kaydıyla, doktorunuzun gerekli gördüğü tahlil, röntgen, ultrasonografi, tomografi, MR gibi poliçe özel şartlarında detayı belirtilen teşhis yöntemleri giderleri, belirlediğiniz yıllık limitle %80’li olarak güvence altına alınır.

Fizik Tedavi Teminatı

Bu teminat sadece seçilmiş olması kaydıyla Multi planda geçerlidir. Diğer planlarda poliçede belirtilen limit dahilinde kullanılmaktadır.

Diş Teminatı

Diş muayenesi, diş çekimi, dolgu, porselen köprü, dişeti temizliği vb. işlemler ile diş ve çene cerrahlarının yaptığı her türlü operasyon, diş hekimlerinin yazdığı reçeteler, diş teminatının seçilmiş olması kaydıyla, poliçe priminin %30’una kadar belirlenen yıllık limit dahilinde, %80 teminat yüzdesi ile karşılanır.

Tamamlayıcı Limitsiz Ayakta Tedavi Teminatı

Bu teminat Multi planı seçen herkese, prim alınmaksızın Yurt İçi Hastane Hizmetleri paketine ek olarak verilmektedir. Doktor Muayene, İlaç, Teşhis Yöntemleri giderlerinin yıl içinde 10.000 TL’sini aşması durumunda, aşan bu kapsamdaki Türkiye’de yapılan tüm ayakta tedavi giderleri, sigorta yılı sonuna kadar limitsiz ve %100’lü olarak karşılanır.

Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü

Can Sağlığı poliçesi planlarında¸ ücretsiz olarak verilen bu teminat, koruyucu sağlık hizmetini amaçlayan, yaş ve cinsiyete göre değişen anlaşmalı aile hekimi muayene ve tetkik giderlerini yıllık limit dahilinde kapsamaktadır. Yaş ve cinsiyete göre farklılaşan işlemler:

Aile Hekimi muayenesi: Tüm yaş gruplarında yılda üç defa ile sınırlıdır.
Tetkikler:
1. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, 0-18 yaş arasındaki çocuk kapsamındaki sigortalılara yılda bir defa yapılır.

2. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlik Kan Sekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, EKG, PA AC Grafi; 19-40 yaş arasındaki kadin ve erkek sigortalılara yılda bir defa yapılır.

3. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlik Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, Ürik asit, EKG, PA AC Grafi, Mammografi; 41 yaş üzerindeki kadın sigortalılara yılda bir defa yapılır.

4. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlik Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, Ürik asit, EKG, PA AC Grafi, PSA; 41 yaş üzerindeki erkek sigortalılara yılda bir defa yapılır.

Aile Hekimligi ve Genel Sağlık Kontrolü teminatı kullanımı listesi poliçenizin ekinde yer alan anlaşmalı kurumlarda bulunan Yapı Kredi Sigorta Aile Hekimlerince gerçekleştirilir. Aile Hekimliği ve Genel Saglık Kontrolü teminatınızı kullanmak için Aile Hekimleri Listesinden, evinize veya işyerinize en yakın olan kurumu seçmeniz ve randevu alarak, Aile Hekimi’ne gitmeniz yeterli olacaktır.

Ferdi Kaza Teminatı

Sigortalının kaza sonucu yasamını kaybetmesi veya kaza sonucu sürekli sakat kalması halinde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede belirtilen limitler dahilinde geçerlidir. Bu teminat, poliçede çocuk kapsamında olan kişiler için geçerli değildir.

Telemed24 Hizmet Ağı

Yapı Kredi Sigorta ile anlaşmalı olan ve bu anlaşma gereğince, sigortalılarımızın kartlarını kullanarak veya Yapı Kredi Sigorta’dan provizyon alarak teminat limitleri ve yüzdeleri dahilinde ücret ödemeden hizmet alabildikleri hastane, poliklinik, tanı merkezi, eczane ve hekim muayenehaneleridir.

TELEMED24 hizmet ağındaki sağlık kurumları Anlaşmalı hekim muayenehaneleri dışında A ve B olmak üzere 2 kategoride tanımlanmıştır. A grubu kurumlar, B Grubu kurumlar da dahil olmak üzere, tüm anlaşmalı sağlık kurumlarını kapsamaktadır. B grubu kurumlar ise Yapı Kredi Sigortanin TELEMED24 hizmet ağına dahil Türkiye’de geçerli daha dar kapsamlı anlaşmalı sağlık kurumu grubudur.

 

 

EKSTRA PLAN

Ekstra Plan, sağlık risklerini yüksek teminatlarla güvence altına alan, Can Sağlığı Sigortası’nın en geniş kapsamlı planı.

Yazdır

  EKSTRA PLAN  

 

TEMİNATLAR TEMİNAT LİMİTİ TEMİNAT YÜZDESİ
Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı Limitsiz %80 veya %100
Yurt Dışı Hastane Hizmetleri Teminatı 10.000 USD – 60.000 USD Türkiye’de tedavisi olmayan durumlarda 300.000 USD %80
Aile Planlaması * 1. Yıl
1.500 TL

2. Yıldan Itibaren
3.000 TL ~ 7.500 TL

%80 veya %100
Ayakta Tedavi Teminatları * 1.Seçenek Limitsiz %80
2. Seçenek 7.000 TL

Tamamlayıcı Limitsiz Ayakta Tedavi Teminatı
(10.000 TL’yi aşan harcamalarda Limitsiz)

%100
Aile Hekimligi ve Genel Sağlık Kontrolü Limitli %100
Ferdi Kaza Teminatı Kontrolü Kaza Sonucu Yaşam Kaybı
75.000 TL

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık
75.000 TL

%100
Telemed24 Hizmet Ağı A Tipi Kurumlar  
* Belirtilen limitler arasında bir rakam tercih edilebilir.  

Teminatlar ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tablodaki Teminat başlıklarına tıklayınız.

TEMİNATLAR

Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı

Bu teminat kapsamında, yurt içinde hastanede yattığınız süre boyunca yapılan yatak-yemek, refakatçi, doktor vizitesi, ilaç, teşhis yöntemleri giderleri, ameliyat ile ilgili giderler, yoğun bakım ve sarf edilen malzeme ve küçük müdahale giderleri, TELEMED24 ağına dahil ve bu teminat ile ilgili anlaşmalı sağlık kurumlarında, seçiminize göre %80 ya da %100 oranında ve limitsiz olarak karşılanır.

Yatarak veya ayakta gerçekleşmiş olduklarına bakılmaksızın kemoterapi, radyoterapi, koroner anjiyografi, diyaliz ve böbrek taşı kırma (ESWL) giderleri bu teminat kapsamında sigortanın ikinci yılından itibaren karşılanır. Ameliyat veya yoğun bakım gerektiren tedaviden sonra iki ay içerisinde gerçekleşen ve tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi giderleri 2.500 TL limit ile teminat altına alınırken, ameliyat için zorunlu protezler (kalp kapakçığı vb) de Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı’ndan karşılanmaktadır.

Ürün özel şartlarında belirtilen kapsamdaki; tedavisinin bir parçası olarak, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel tıbbı malzemeler 1.000 TL limit ve seçilen plana bağlı olarak %80 veya %100 teminat yüzdesi ile Yardımcı Tıbbi Malzeme Teminatı’ndan karşılanmaktadır.

Yurt Dışı Hastane Hizmetleri Teminatı

Yurt Dışındaki sağlık giderleriniz için limit, yıllık 10.000 USD ya da 60.000 USD’dir. Tedavinin Türkiye’de yapılamayacağı sağlık kurulu kararı ile belirlendiyse, bu limit yıllık 300.000 USD’ye yükselmektedir. Yurt dışındaki tedavileriniz %80 oranında karşılanır.

Aile Planlaması Teminatı

Multi planın seçilmesi halinde otomatik olarak verilen 1.500 TL tutarındaki bu teminat limitini, isterseniz farklı bir prim ödeyerek ikinci yıldan itibaren 3.000 – 7.500 TL arasında bir tutara yükseltebilirsiniz. İkinci yıldan itibaren kullanılabilen bu teminatla, doğum ve hamilelik ile ilgili giderleriniz yıllık limitiniz dahilinde karşılanır.

Sık tekrarlanan (doğum kontrol hapı, kondom vb.) aile planlanması yöntemleri teminat kapsamı dışındayken, sık tekrarlanmayan aile planlaması yöntemleri [kısırlaştırma (tüp ligasyonu ve vasektomi), spiral uygulaması (spiral ücreti dahil), implanon vb.] poliçenizde yazılı Aile Planlaması Teminatı Yıllık Limitinin % 20’sine kadar ve yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır. Aile Planlaması teminatı kapsamındaki tüm giderler, bu teminatın bir önceki yılda seçilmesi kaydıyla geçerli olup, teminata ilişkin giderler seçildiği ilk yıl kapsam dışındadır. Bu teminat poliçede çocuk kapsamında olan kişiler için geçerli değildir.

Aile Planlaması teminatının kullanılmasına hak kazanılması durumunda annenin doğum için hastaneye yatışından, bebeğin taburcu oluşuna kadar gerçekleşen bebeğe ait tüm sağlık giderleri, annenin kalan Aile Planlaması limiti ve teminat yüzdesi dahilinde karşılanır ve bebeğin hastaneden çıkışını takip eden 30 gün içerisinde sağlık bilgilerinin beyan edilerek priminin ödenmesi halinde bebek “Yapı Kredi Sigorta Bebeği” haklarını kazanır. Yapı Kredi Sigorta Bebeğinin doğuştan gelen hastalık ve sakatlıkları teminat kapsamındadır. İlk yıl istisnaları bu çocuklar için uygulanmayacaktır.

Ayakta Tedavi Paketi

Bu teminat, 2 seçenekten oluşmaktadır. 1. seçenek, limitsiz, %80 teminat yüzdesi ile; 2. seçenek, yıllık 7.000 TL limitli, %100 teminat yüzdesi ile, diş tedavi ve aile hekimliği haricindeki tüm ayakta tedavi teminatlarını bir arada sunmaktadır. Doktor muayene, ilaç, koruyucu aşı giderleri, teşhis ve tedavi için tıbben gerekli görülen tahlil, röntgen, ürografi, ultrasonografi, sintigrafi, tomografi vb giderler ile bu teşhis yöntemlerinin uygulanmasının gerektirdiği ilaç, anestezi, doktor ücreti giderleri Ayakta Tedavi Paketi yıllık limiti dahilindedir. Ayakta ve yatarak gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın fizik tedavi giderleri 1.400 TL limit ile teminat altına alınmıştır.

Anlaşmalı Hekim muayenehanesi uygulaması başlatılan illerde, anlaşmalı hekimlerce yapılacak muayene giderleri, poliçedeki teminat yüzdesinden bağımsız olarak %100’lü olarak teminat limiti dahilinde karşılanır.

Diş muayenesi, diş çekimi, dolgu, porselen köprü, dişeti temizliği vb. işlemler ile diş ve çene cerrahlarının yaptığı her türlü operasyon, diş hekimlerinin yazdığı reçeteler, diş teminatının seçilmiş olması kaydıyla, poliçe priminin %30’una kadar belirlenen yıllık limit dahilinde, %80 teminat yüzdesi ile karşılanır.

Tamamlayıcı Limitsiz Ayakta Tedavi Teminatı

Bu teminat Ekstra Plan, yıllık 7.000 TL limitli, %100 teminat yüzdeli 2. seçeneği tercih eden herkese, prim alınmaksızın Yurt İçi Hastane Hizmetleri Paketine ek olarak verilmektedir. Ayakta Tedavi Paketi teminatları kapsamında yer alan Doktor Muayene, İlaç, Teşhis Yöntemleri giderlerinin yıl içinde 10.000 TL’sını aşması durumunda, aşan bu kapsamdaki Türkiye’de yapılan tüm ayakta tedavi giderleri sigorta yılı sonuna kadar limitsiz ve %100’lü olarak karşılanır.

Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü

Can Sağlığı poliçesi planlarında¸ ücretsiz olarak verilen bu teminat, koruyucu sağlık hizmetini amaçlayan, yaş ve cinsiyete göre değişen anlaşmalı aile hekimi muayene ve tetkik giderlerini yıllık limit dahilinde kapsamaktadır. Yaş ve cinsiyete göre farklılaşan işlemler:

Aile Hekimi muayenesi: Tüm yaş gruplarında yılda üç defa ile sınırlıdır.
Tetkikler:
1. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, 0-18 yaş arasındaki çocuk kapsamındaki sigortalılara yılda bir defa yapılır.

2. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlık Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, EKG, PA AC Grafi; 19-40 yaş arasındaki kadın ve erkek sigortalılara yılda bir defa yapılır.

3. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlık Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, Ürik asit, EKG, PA AC Grafi, Mammografi; 41 yaş üzerindeki kadın sigortalılara yılda bir defa yapılır.

4. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlık Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, Ürik asit, EKG, PA AC Grafi, PSA; 41 yaş üzerindeki erkek sigortalılara yılda bir defa yapılır.

Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü teminatı kullanımı listesi poliçenizin ekinde yer alan anlaşmalı kurumlarda bulunan Yapı Kredi Sigorta Aile Hekimlerince gerçekleştirilir. Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü teminatınızı kullanmak için Aile Hekimleri Listesinden, evinize veya işyerinize en yakın olan kurumu seçmeniz ve randevu alarak, Aile Hekimi’ne gitmeniz yeterli olacaktır.

Ferdi Kaza Teminatı

Sigortalının kaza sonucu yaşamını kaybetmesi veya kaza sonucu sürekli sakat kalması halinde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede belirtilen limitler dahilinde geçerlidir. Bu teminat, poliçede çocuk kapsamında olan kişiler için geçerli değildir.

Telemed24 Hizmet Ağı

Yapı Kredi Sigorta ile anlaşmalı olan ve bu anlaşma gereğince, sigortalılarımızın kartlarını kullanarak veya Yapı Kredi Sigorta’dan provizyon alarak teminat limitleri ve yüzdeleri dahilinde ücret ödemeden hizmet alabildikleri hastane, poliklinik, tanı merkezi, eczane ve hekim muayenehaneleridir.

TELEMED24 hizmet ağındaki sağlık kurumları anlaşmalı hekim muayenehaneleri dışında A ve B olmak üzere 2 kategoride tanımlanmıştır. A grubu kurumlar, B Grubu kurumlar da dahil olmak üzere, tüm anlaşmalı sağlık kurumlarını kapsamaktadır. B grubu kurumlar ise Yapı Kredi Sigortanın TELEMED24 hizmet ağına dahil Türkiye’de geçerli daha dar kapsamlı anlaşmalı sağlık kurumu grubudur.