Akaryakıt İstasyonu Paket
Yapı Kredi Sigorta Akaryakıt İstasyonlarınızdaki her ayrıntısı sizin için düşünüyor.

Yapı Kredi Sigorta, akaryakıt istasyonlarınıza, işinizin özelliği gereği karşı karşıya bulunduğu sürekli ve çeşitli tehlikeleri güvenceye alan, gelişmiş bir hizmet, kapsamlı bir güvence paketi sunuyor.

Bu poliçe ile akaryakıt istasyonlarının binalarını, istasyon alanını örten kanopiyi, pompa ve akaryakıt tanklarını, stokta bulunan akaryakıtı, satış mağazasında bulunan malları, kasadaki para ve kıymetli evrakı, pompacının üzerinde bulunan parayı, üçüncü şahısların bedeni ve maddi zararlarını, Emniyeti Suistimal zararlarınızı, Taşınan Paranızı, makinelerinizi ve elektronik cihazlarınızı güvence altına alabilirsiniz.

Yapı Kredi Sigorta, tesisiniz için olası tüm riskleri Akaryakıt İstasyonu Paket Poliçesi ile güvence altına alırken, siz yarınlara yapacağınız atılımlarınızda huzur ve güveni yaşayacaksınız.
Yazdır
Akaryakıt İstasyonu Poliçesi Güvence Kapsamı;
Standart Poliçe Teminatları
•    Yangın
•    Yıldırım
•    İnfilak
•    Grev-Lokavt-Kargaşalık-Halk Hareketleri-Kötü Niyetli Hareketler, Terörizm
•    Fırtına
•    Su teminatları (Sel ve Su Baskını)
•    Su teminatları (Dâhili Su)
•    Yer Kayması
•    Duman
•    Kara Taşıtları Çarpması
•    Hava Taşıtları Çarpması
•    Yangın Mali Sorumluluk
•    İş Durması
•    Enkaz Kaldırma Masrafları
•    Kira Kaybı

Akaryakıt İstasyonu Poliçesine Ek Prim ile İlave Edilebilen Seçenekli Teminatlar
•    Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
•    Kar Ağırlığı
•    Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk
•    İşveren Mali Sorumluluk
•    Emniyeti Suistimal
•    Taşınan Para
•    Cam Kırılması
•    Hırsızlık (Demirbaşlar ile Satış ve Akaryakıt Emteası)
•    Pompacı Üzerindeki Para
•    Kasa (Yangın + Grev-Lokavt-Kargaşalık-Halk Hareketleri-Kötü Niyetli Hareketler-Terörizm)
•    Kasa (Hırsızlık)
•    Makine Kırılması
•    Elektronik Cihaz
•    Ferdi Kaza (Personel için)

Akaryakıt İstasyonu Poliçesi Ekstra Avantajları
•    İşyerinde bulunan camdan mamül masa, sehpa, vitrin camları, aynalar, reklam panoları seçenekli alınabilen cam kırılması teminatına dahildir.
•    Emtea teminatı mevcut ise Çevre Kirliliği teminatı; herbir hasarda 2.500 TL muafiyet ve yıllık 15.000 TL limitle sınırlı
olmak kaydı ile poliçe kapsamına dahildir.
•    Emtea teminatı mevcut ise; Tanklardan sızan akaryakıt azami 25.000 TL limitle poliçe kapsamına dahildir.
Emtea teminatı mevcut ise; İkmal Tabancasının / Hortumun kopması halinde ödenecek hasar makine tesisat sigorta bedelinin %5’i ile sınırlı olmak kaydı ile poliçe kapsamına dahildir.
•    Bina için teminat alınması şartı ile, izolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve/veya kar sularının binanın dış cephe veya terasından veya pencere,kapı ve pervazlarından (açıklıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesinde olusan zararlar (bazı şartların sağlanması ile) olay başı ve yıllık toplamda 2.500 TL’ye kadar poliçe kapsamına dahildir.
•    Fiziki zararlar: İlgili rizikoda müşterinin, sigortalının veya çalışanların faaliyetleri sonucu sebep olacakları düşme,
çarpma ve kırılma hasarları, herbir hasarda 500 TL muafiyet ile olay başı ve yıllık toplamda 25.000 TL’ye kadar poliçe kapsamına dahildir.
•    3. Şahıs Sorumluluk teminatı seçildiğinde herbir hasarda;
o    Yanlış Akaryakıt verilmesi,
o    Akaryakıt Tankına Hatalı Akaryakıt Konması,
o    Car Wash Araç Hasarları,
o    Park Hasarları,
o    Liftten araç devrilmesi,
riskleri herbir hasarda 25.000 TL teminat bedeli ile poliçe kapsamına dahildir.
•    Yangın rizikosunun gerçekleşmesi sonucunda, işin tamamen durması halinde akaryakıt istasyonunuzda meydana gelecek hasarlardan dolayı ödenecek tazminatın %10’u (max. poliçede yazılı) İş Durması tazminatı olarak ayrıca ödenmektedir.
•    İstasyonunuzda bulunan liftlerin faaliyetleri nedeniyle araçlara verebilecekleri maddi zararlar, seçenekli alınabilen üçüncü şahıslara karşı mali Mesuliyet teminat kapsamına dahildir.
•    İstasyonunuzda bakımda bulunan araçlar için, 10 Km deneme seferi ek teminatı da talep edilmesi halinde ek prim ile poliçe kapsamına ilave edilebilmektedir.
Akaryakıt İstasyonları Sigortası
Akaryakıt istasyonlarına, karşılaşılabilecek tüm risklere karşı önlem alma imkanı sağlar. Yangın, yıldırım, infilak, dahili su, sel ve su baskını, fırtına, kara-hava-deniz taşıtları çarpması, yer kayması, bacaya bağlı ısıtma ünitelerindeki aksaklık sebebiyle ortaya çıkan duman, kar ağırlığı, iş durması, deprem ve yanardağ püskürmesi, cam kırılması, sigortalı yerlerdeki kıymetlerin çalınması, elektronik cihazların uğrayabileceği zararlar, istasyondaki pompa ve diğer makinaların işletme kazaları ve çalışan personelin dikkatsizliği nedeniyle meydana gelecek zararlar ile istasyonda yangın ve liftlerin yol açacağı zarar sonucu üçüncü şahısların bedeni veya maddi zarara uğramaları, hasar sonucu komşu tesislere verilebilecek zararlar ve işçilerin işyerine gidiş gelişlerinde başlarına gelebilecek kazalardan doğan sorumluluklar teminat altındadır. Parasal teminatlar ise pompacıların üzerinde bulunan paranın soygun/gasp sonucu çalınması, kasada bulunan para ve kıymetlerin yanması/çalınması, emniyeti, suistimal, akaryakıt istasyonuyla ilgili nakitlerin taşınması sırasında üçüncü kişilerce silahla tehdit/zor kullanmak suretiyle doğan zararları karşılar.