Limitsiz Doğum

Limitsiz Doğum
Poliçenizin Aile Planlaması teminatı ile artık doğum giderleriniz Yapı Kredi Sigorta tarafından limitsiz karşılanıyor!

Limitsiz Doğum uygulamamızdan yararlanabilmek için Aile Planlaması teminatı limitini 7.500 TL olarak tercih etmeniz ve doğumunuzu Özel Anlaşmalı Sağlık Kurumlarımızda gerçekleştirmeniz yeterli.

Limitsiz Doğumun Avantajları Nelerdir?
•    Özel anlaşmalı sağlık kurumlarımızda hamileliğiniz nedeniyle gerçekleşecek kontrolleriniz, doğuma ilişkin giderleriniz ve doğacak bebeğinizin ilk muayenesi ile birlikte standart giderleri, Can Sağlığı poliçenizin Aile Planlaması teminatı kapsamında limitsiz olarak karşılanır.
•    Doğumunuzu özel anlaşmalı sağlık kurumlarımızdan birinde gerçekleştirmeniz halinde, bebeğinizin doğum sonrası bakımı ile ilgili olarak bebek hemşiresi tarafından evde ziyaret edilirsiniz.
•    Can Sağlığı Sigortası tarafından doğumu ödenen bebekler Yapı Kredi Sigorta Bebeği olma ayrıcalığını yaşarlar.

Yapı Kredi Sigorta Bebekleri…
•    Doğuştan gelebilecek rahatsızlıkları ile sigorta kapsamına alınır,
•    Poliçeleri devam ettiği sürece bu ayrıcalıktan yararlanır,
•    Tüm sağlık sigortalarında uygulanan ilk yıl istisnalarından da muaf tutulurlar.

“Limitsiz Doğum” Uygulama Esasları
•    Özel anlaşma yapılan sağlık kurumlarının kadrolu hekimleri tarafından gerçekleştirilen; hamilelik takibi (periyodik doktor muayeneleri, tetkikler) normal doğum, sezeryan, yeni doğan bebeğe ait standart giderler, limitsiz olarak özel şartlar dahilinde karşılanır.
•    Özel anlaşma yapılan sağlık kurumlarının dışında gerçekleşen hamilelik takibi ve doğum giderleri, poliçede belirtilen Aile Planlaması teminat limiti dahilinde karşılanmaktadır. Ancak takipler farklı bir kurumda yapılsa dahi doğumun özel anlaşmalı kurumun kadrolu hekimi tarafından gerçekleştirildiği durumlarda, doğuma ait giderler limitsiz olarak özel şartlar dahilinde karşılanır.
•    Limitsiz Doğum uygulamasının geçerli olmadığı durumlar: Özel takip gerektiren gebelikler (çoğul gebelik, riskli gebelik, vb.), rutin gebelik testleri dışındaki testler (amniosentez, vb.), gebeliğin sebep olduğu her türlü komplikasyonlar (hiperemezis, preeklampsi, vb.), loğusalıkla ilgili giderler, doğum ve sezeryana ait her türlü komplikasyonlar ile bebeğe ait standart giderlerin dışındaki tüm giderleri (kuvöz bakımı, prematüre, fototerapi vb.) söz konusu olduğunda, bu durumların öncesi oluşan ve oluşacak tüm giderler, mevcut 7.500 TL limit dahilinde değerlendirilecektir.

* Özel Anlaşmalı Sağlık Kurumları: Yapı Kredi Sigorta’nın Telemed 24 hizmet ağında yer alan sağlık kurumları içinden, Aile Planlaması teminatının limitsiz karşılanabilmesi için özel anlaşma yapılan ve iletişim bilgileri broşürün arkasında bulunan sağlık kurumlarıdır.

** Yeni doğan bebeğe ait standart giderler: Muayene, rutin yeni doğan bakımı, yeni doğan aşıları, hematokrit, kan grubu, tokluk kan şekeri, TSH bebek, total bilirubin